© Acro Mel, 2018

Wrapped split

Aerial silks © Sadie Photo